Tre spørsmål alle mennesker lurer på

Når noen skriver at noe gjelder alle, bør man være skeptisk. Alle. Det er lett å si, men gjelder det egentlig alle? Langt i fra alltid. Men enkelte ting gjelder alle. For eksempel:
Alle må spise.
Alle må sove.
Alle må puste.


I relasjoner med andre mennesker ligger det tre grunnleggende spørsmål under overflaten hos alle mennesker som vi bevisst eller ubevisst ønsker å få svar på:
Liker du meg?
Tåler du meg?
Er du der for meg?

Svarene på disse spørsmålene avgjør hvordan relasjonen oppleves og utvikles.