Om Anticoach

Andreas Grav­dal (1981) er kun­st­ner og Norges eneste Anticoach. 

Han har siden 2018 drevet Anti­coach pod­cas­ten — en pod­cast helt uten suk­sess­fil­ter. Andreas har skrevet to bøk­er, “En utrolig bra bok for unge folk”, og “2. plass hold­er, takk”. Siden 2010 har han reist Norge rundt med fore­drag og under­vis­ning for unge og vok­sne med det mål om å inspirere til å senke skul­drene og løfte blikket. 

Ta kontakt