10 meldinger du kan sende til noen som kan trenge støtte

5. April 2022

I denne episo­den snakker jeg om 10 enkle meldinger du kan sende som støtte til noen som trenger det. Vi tenker jo ofte på andre, men noen ganger trenger de tankene noen bein å gå på. De man tenker på trenger å vite at du tenker på dem. Takk…

Jeg har ikke lagt ned podcasten altså

19. Jan­u­ary 2022

Jeg har ikke tatt pod­cas­ten av luften. Bare tatt en god pause. Men nå er det nytt år. Og ny episode. Jeg fikk en tele­fon i dag av en jour­nal­ist i Bergen­savisen som lurte på om jeg kunne være med i en sak om influ­ensere i Bergen som er…

Spørsmål: Hvordan oppmuntre en deprimert venn?

1. Novem­ber 2021

I dagens episode svar­er Andreas på spørsmål fra innsender. Hvor­dan opp­muntre en venn som er deprimert? Et litt vanske­lig spørsmål, men Andreas tenker høyt og prøver å gi et godt svar til innsender. Har du spørsmål du ønsker besvart i pod­cas­ten? Gå inn på anticoach.no og send inn spørsmål.Episoden…

Sorgens kapittel

6. Sep­tem­ber 2021

Det har gått noen uker siden jeg sist la ut en episode. I dagens episode del­er jeg litt om hva jeg er grun­nen til dette. Noen ganger befinner man seg midt i sor­gens kapit­tel og må ta en time out. Takk til Bergen Lyd­stu­dio for etter­ar­beid på lyd. See…

Rytme, service for sjelen og usikkerhet

9. August 2021

Mange starter opp med nye studi­er i disse dager, og spørsmålet mange stiller seg er, har jeg val­gt rik­tig? Usikker­heten knyt­tet til studieval­gene er nok sterkt over­drevet om vi tenker langsik­tig i stedet for kort­sik­tig. For er det egentlig så vik­tig om studieval­get føles hun­dre pros­ent rik­tig? Også snakker…

Siste episode før sommeren

21. June 2021

I denne siste episo­den før som­meren prater Andreas om året som har gått. Det har vært et bra år på mange måter, men det har også vært krevende. Og nå er som­meren en kjærkom­men tid rett rundt hjør­net. Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen Lyd­stu­dio. See acast.com/privacy for…

Første foredrag med folk i salen på over ett år

14. June 2021

Det har gått over ett år siden sist jeg satt meg på et fly for å holde fore­drag. I for­rige uke dro jeg til Oslo igjen og holdt to fore­drag. MED FOLK I SALEN! Hvilken følelse det var. I dagens episode får du høre litt fra dette og om…

Hvordan takler vi det når barna våre har gjort noe dumt?

7. June 2021

Når vi oppdager at bar­na våre gjør eller har gjort noe vi men­er er ganske ille, hvor­dan tak­ler vi det? De episo­dene vi ikke nød­vendigvis tak­ler på strak arm, men som krev­er at vi leit­er godt i verk­tøykassen som forel­dre. I dagens episode snakker Andreas om hvor­dan håndtere slike…

Hvordan finne mening i hverdagen

24. May 2021

Etter å ha job­bet med folk og formidling hele mitt vok­sne liv, så er det mange ganger jeg har hørt at folk si: det virk­er så menings­fylt det du job­ber med. Men hva er det som gjør at vi kat­e­goris­er­er noe som mer menings­fylt enn andre ting? Min påstand…

17.mai debrief, ungdom og fremtidstanker

18. May 2021

Vi må opp­sum­mere 17.mai feirin­gen. Strålende vær og pakket med folk i byen. Blir det ikke pan­de­mi-peak nå så skjøn­ner jeg ingent­ing. Også må vi snakke om ung­dom fremtid­sut­sik­ter. Hvor­for er det så mange unge som ikke ser lyst på femti­den sin? Vi trenger å fortelle his­to­ri­er som inspirerer…