Hvordan levere når du vet du må prestere

20. Novem­ber 2019

Hvor­dan levere når du vet du må prestere? På eksamen. Den pre­sen­tasjo­nen på jobben. Eller den kon­serten du skal ha. I denne episo­den snakker Andreas blant annet om nerv­er. Og for­bere­delser. Og hva han lærte da han skulle holde fore­drag for et pub­likum ha…

Travelhet og ensomhet

18. Novem­ber 2019

Er det noen sam­men­heng mel­lom ensomhet og trav­el­het? Spørsmålet kom­mer fra innsender. Et stort spørsmål, men i denne episo­den tenker Andreas høyt rundt disse vik­tige tin­gene og snakker blant annet om to typer trav­el­het. Husk at du kan følge @anticoachpod…

Finn din plass!

15. Novem­ber 2019

I denne episo­den så snakker vi om det å finne plass i hverda­gen til seg selv. Uavhengig av livs­si­tu­asjon så lever mange av oss litt hek­tiske liv. Å pri­or­itere noen min­ut­ter for seg selv innimel­lom er livsvik­tig. I dagens episode fork­lar­er Andreas hvorfor…

Gi opp!

14. Novem­ber 2019

I dagens episode må vi snakke om hvor­for vi må gi opp litt oftere. Ofte gir vi opp de tin­gene vi ikke bør gi opp, mens vi hold­er fast på de tin­gene vi bør gi opp. Så la oss snakke om de tin­gen vi bør gi opp. Husk at du kan…

Da jeg plukket opp haikeren

13. Novem­ber 2019

Ok.. Vet at det ikke er det beste rådet, men i dag snakker jeg om hva jeg lærte da jeg plukket opp han som stod på busstop­pet og haiket. Husk at du kan følge @anticoachpodcasten på Ins­ta og har du spørsmål eller inn­spill, eller ønsker du å annon­sere på p…

Hva kan jeg gjøre for deg?

12. Novem­ber 2019

Folkens! Når stilte du noen dette spørsmålet sist? Jeg er over­be­vist om at dette spørsmålet er kan­skje noe av det vik­tig­ste vi kan spørre om i møte med hveran­dre. Både for de man eventuelt hjelper, men også for sin egen del. Husk at du kan følge @anticoa…

Farsdag

11. Novem­ber 2019

Hel­gens store begiven­het folkens, fars­da­gen! Per­son­lig har jeg fine følelser for den dagen. Men jeg vet at det ikke sånn for alle. Der­for må vi snakke litt om den dagen i denne episo­den. Husk at du kan følge @anticoachpodcasten på Ins­ta og har du spørsmå…

Lei eller ferdig?

8. Novem­ber 2019

Hvor­dan vite om man bare er lei eller om man er helt fer­dig med greiene? I denne episo­den snakker Andreas om forskjellen på det og hvor­for det er gre­it å ha litt tanker rundt det i møte med en litt rastløs tid. Husk at du kan følge @anticoachpodcasten på…

Hvordan fremstår du overfor andre?

7. Novem­ber 2019

I denne episo­den svar­er Andreas på spørsmål fra innsender. Vi snakker om image. Om hvor­dan vi frem­står over­for andre. Hva vil vi formi­dle med hvor­dan vi poser­er for ver­den? Husk at du kan følge @anticoachpodcasten på Ins­ta og har du spørsmål eller innspi…

$$$kattelistene

6. Novem­ber 2019

Folkens. Vi må snakke litt om skat­telis­tene. I know.. Det som vekker kikkeren i oss. Hva er det som gjør at vi dri­ver med denne kikkin­gen? Sam­men­lignin­gen? Og hvor­for gid­der ikke jeg å bruke ener­gi på det? Husk at du kan følge @anticoachpodcasten på Inst…