Det er 57 dager igjen av året

5. Novem­ber 2019

Ok pod­cast­lyt­tere. Det er 57 dager igjen av 2019. Hva gjør vi med det? Skal vi gå inn i jule­modus og gløg­g­stemn­ing, eller skal vi se på hva vi kan få til de siste dagene før vi bikker over til 2020? Husk at du kan følge @anticoachpodcasten på Ins­ta og ha…

Også de dårlige dagene

4. Novem­ber 2019

Du vet de dagene når ting ikke går på skin­ner? De dagene som man egentlig kunne tenkt seg å spole kjapt for­bi. De dagen må vi snakke om. Hva skal vi med de? Hvor­dan skal vi tak­le disse dagene? Burde vi bare late som at alt er topp? I denne…

Ikke ødelagt, bare godt brukt

1. Novem­ber 2019

I en ver­den hvor per­fekt er ide­alet på veldig mange områder, dan­ner det seg fort en bruk og kast kul­tur. Jeg tror vi litt oftere kunne tenkt tanken at det ikke er øde­lagt, bare godt brukt. Og med det fått det bedre, både med oss selv og de rundt oss.…

Slipp taket

31. Octo­ber 2019

Noen ganger finner man ikke ut at ting hold­er før man slip­per taket. I denne episo­den snakker Andreas om hvor­for det kan være avgjørende å slippe taket for at ting skal vokse. Og ikke minst, hvor­dan vi fak­tisk slip­per taket. Inn­spill og spørsmål sendes t…

Ungdom og psykisk helse

30. Octo­ber 2019

I denne episo­den snakker Andreas om ung­dom og psykisk helse. De siste dagene har det vært mye opp­merk­somhet i medi­ene knyt­tet til blant annet lukkede nettverk i sosiale medi­er med ung­dom som str­ev­er psykisk. Sam­ta­l­ene og debat­tene han­dler fort om hva hel…

Hver bakside har en medalje

29. Octo­ber 2019

Ok.. Det nevnes ofte at medal­jen har en bak­side. Men kan bak­si­den også ha en medal­je? Livet server­er oss mye. Ting som er både og fint og fælt. I denne episo­den snakker Andreas om medal­jen som kan ligge der. På livets bak­side. Spørsmål og inn­spill sendes…

Hvordan er det å leve med OCD? En samtale med Espen Dahl

28. Octo­ber 2019

Hvor­dan er det å leve med diag­nosen OCD? I denne episo­den får du møte Espen Dahl som har denne diag­nosen. Her forteller han på sin unike måte hvor­dan det er å nav­igere gjen­nom hverda­gen med tvangstanker og tvang­shan­dlinger. Espen reis­er også rundt og hol…

Er vi det vi gjør?

25. Octo­ber 2019

I denne episo­den svar­er Andreas på spørsmål fra innsender. Hvor­for er det vi job­ber med noe av det første vi må svare på når man møter nye men­nesker? Hva om man ikke har jobb? Og hvem er vi om vi mis­ter jobben? Alle spørsmål og inn­spill sendes til pocast…

Konsekvenser

24. Octo­ber 2019

Pod­cast­lyt­tere! I dag snakker Andreas om kon­sekvenser. Det å ta kon­sekvensene av de pri­or­i­terin­gene vi gjør. Og om hvor­for han ikke kan kjøpe seg ny bil med det første. Spørsmål og inn­spill sendes til podcast@anticoach.no eller via @antcioachpodcasten på…

Din egen tidssone

23. Octo­ber 2019

I dag snakker Andreas om sam­men­lign­ing. Eller kan­skje mer hvor­dan vi kan slippe å sam­men­ligne oss så mye. Noen ganger føler man at lig­ger bak alle andre. Andre ganger foran. Men egentlig så er ingen av delene. Man er bare i sitt eget løp. Spørsmål og inn…