Hva er det som gjør deg glad?

8. Octo­ber 2019

I denne episo­den snakker Andreas om hvor­for glede bør være det vi nav­iger­er etter i hverda­gen. Håper du set­ter pris på episo­den. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Del ut greiene

4. Octo­ber 2019

Vi lever med tidenes muligheter til å dele det vi dri­ver med og er opp­tatt av. I denne episo­den snakker Andreas om hvor­for du bør sette han­dling bak ordene og vise ver­den hva du dri­ver med. Håper du set­ter pris på episo­den. — Send in a voice message…

Gi tid!

3. Octo­ber 2019

Det meste rundt oss forteller oss at ting bør skje a.s.a.p. Aller helst i går. Men hva skjer om vi gi oss selv tid? Og hva skjer når vi gjør ting igjen og igjen over tid? — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Kommentarfeltet

2. Octo­ber 2019

La oss snakke noen min­ut­ter om kom­men­tar­fel­tene. Hvem er disse som lir­er av seg eder og galle? Hvor­dan bør du bruke kom­men­tar­fel­tet? Og hva med barn og unge, hvem er rolle­mod­eller for dem? Håper du set­ter pris på episo­den. — Send in a voice message:…

Gjør som denne 11- åringen

1. Octo­ber 2019

Denne 11-årin­gen har skjønt noe essen­sielt. Kan denne unge gut­ten dri­ve busi­ness så kan du også få det til med dine ideer. Håper du set­ter pris på denne episo­den. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Endelig mandag

30. Sep­tem­ber 2019

Hva er det som gjør at jeg alltid gled­er meg til mandag og ny uke? Hva bør man gjøre om man ikke trives med det man gjør eller der man befinner seg? Håper du set­ter pris på denne episo­den. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/messa…

Du kommer aldri til å vinne i Lotto

27. Sep­tem­ber 2019

Hei pod­cast­lyt­tere! Hvor­for går så mange av oss og ven­ter på at det STORE kom­mer til å skje? Sor­ry. Du kom­mer aldri til å vinne i Lot­to. I stedet burde vi definere våre EGNE mål og jobbe mot de. Håper episo­den inspir­erer deg til å fort­sette å jobbe. —…

Hvis du har noe bra å si, SI DET!

26. Sep­tem­ber 2019

I denne episo­den snakker Andreas om det å formi­dle bra ting om andre. De pos­i­tive tin­gene vi tenker eller har opplevd med andre er til for å deles. Gjerne med den det gjelder. I til­legg forteller han om videre plan­er om pod­cas­ten. — Send in a voice …

Ikke døm deg selv

25. Sep­tem­ber 2019

I denne episo­den svar­er Andreas på spørsmål fra innsender. Innsender har net­topp fly­t­tet til nytt sted for å stud­ere. Føler seg ensom og ikke god nok i møte med andre hun møter. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

10.september pluss noen nyheter

11. Sep­tem­ber 2019

I denne episo­den del­er Andreas noen nyheter om Anti­coach også snakker han om Ver­dens­da­gen for fore­byg­ging av selv­mord. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message