Det krever mot

4. Sep­tem­ber 2019

I denne episo­den snakker Andreas om mot. Ikke nød­vendigvis den modigheten som kreves for å hoppe i fall­skjerm, men hverdagsmot. Disse små fjel­lene som vi bestiger i hverda­gen som ingen ser. Eller klap­per for. Men som tar oss et steg videre. — Send i…

Samtale med Cidi Nzita

28. August 2019

I denne sam­tal­en får du møte Cidi Nzi­ta. Han kom til Norge som enslig min­dreårig fly­k­t­ning da han var 6 år. Hvor­dan har det vært å vokse opp i Norge? Hva har vært vanske­lig? Hva har vært avgjørende for at han i dag er den ressursper­so­n­en som han er med…

Hva ser du?

21. August 2019

I denne episo­den snakker Andreas om folk rundt oss. Og om oss selv. Og hva vi ser. Hvor lett er det ikke å danne seg en mening om et annet men­neske basert på noen få kri­terier? — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Ikke pass inn

14. August 2019

I denne episo­den snakker Andreas om ver­di­en av å ikke passe inn. Og om hvor­dan det kan hjelpe oss i en trav­el hverdag. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Samtale med stylist Per Olav Sølvberg

26. June 2019

I denne sam­tal­en snakker Andreas med styl­ist og kreativ kraft, Per Olav Sølvberg. Vi snakker blant annet om kreativitet. Hvor finner han inspi­rasjon? Og kan insta­gram hin­dre den kreative utviklin­gen? — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anti…

Kaos i familien

19. June 2019

I denne episo­den snakker Andreas om kaos. Nærmere bestemt i tenårin­gen og i fam­i­lien. Den vanske­lige tenåringsti­den. Også noen råd og vink å ta med seg på vei inn i ferien. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Sommeren, Den ene og kanskje Mount Everest

12. June 2019

I denne episo­den snakker Andreas om som­meren og at det ikke er alle som gled­er seg til ferien. Og om hvor­dan være den ene i møte med andre. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Samtale med Utviklingsminister Dag Inge Ulstein

5. June 2019

I denne sam­tal­en snakker Andreas med Utviklingsmin­is­ter Dag Inge Ulstein. En ærlig prat om min­is­ter­livet og livet generelt. Hva motiver­er en min­is­ter? — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Tilgivelsens kunst

22. May 2019

I denne episo­den snakker Andreas om til­givelse. Hvor­dan påvirk­er det relasjonene våre? Hvor­dan påvirk­er det oss? Han del­er tre vik­tige tanker knyt­tet til til­givelse. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Et antifest Del 2

15. May 2019

I denne episo­den fort­set­ter Andreas å kom­mentere Antifest tek­sten og snakker blant annet om å ikke være for for­sik­tig og om det å gjøre det du lik­er. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message