Samtale med Marthe Valle om turen til flyktningleiren Moria

23. Jan­u­ary 2019

I denne sam­tal­en får du møte artist og syke­pleier Marthe Valle som forteller om turen hun gjorde til fly­k­t­ningleiren Moria på øyen Les­bos i Helles. De sterke inntrykkene og tankene hun har gjort seg i etterkant. — Send in a voice mes­sage: https://an…

Samtale med Erlend Hanstveit

16. Jan­u­ary 2019

I denne sam­tal­en møter du tidligere kaptein i sport­sklubben Brann, Erlend Hanstveit. Vi snakker blant annet om fot­bal­lka­r­ri­eren, hvor­for han takket nei til Man­ches­ter Unit­ed og om hans rolle som tren­er for Gate­laget. — Send in a voice mes­sage: https…

Det lange løpet

9. Jan­u­ary 2019

I denne episo­den snakker Andreas om nytt år og nye mål. Og om hvor­for han ikke har nyt­tårs­forsett. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Det skal være sånn

19. Decem­ber 2018

I denne episo­den snakker Andreas blant annet om å være fornøyd. Og om sam­men­lign­ing. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Kultur og ukultur

12. Decem­ber 2018

I denne episo­den snakker Andreas om kul­tur. Om hva som kjen­neteg­n­er en god kul­tur og hva kjen­neteg­n­er en dårlig. Og hvor­dan vi kan være med å bygge en god kul­tur der vi er. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Stress

4. Decem­ber 2018

I denne episo­den snakker Andreas om stress. Om hvor­dan livet ikke tar hen­syn til våre plan­er. Og hva vi kan gjøre for å tak­le stress på en litt bedre måte. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Samtale med Johanne Magnus

28. Novem­ber 2018

I denne sam­tal­en får du møte Johanne Mag­nus. Hun er skribent og sam­funns­de­bat­tant. Og liden­skapelig hob­bysvøm­mer. Vi snakker blant annet om uten­forskap i arbei­d­slivet. Psykisk helse og åpen­het. Og om svøm­ming. — Send in a voice mes­sage: https://anch…

Selvbildet Del 3

21. Novem­ber 2018

I denne episo­den snakker Andreas blant annet om hva vi kan og ikke kan gjøre noe med i møte med selv­bildet vårt. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Selvbildet Del 2

14. Novem­ber 2018

I denne episo­den snakker Andreas videre i serien Selv­bildet. Han snakker blant annet om hvor­for vi tenker om oss selv som gjør og merke­lap­per vi bær­er med oss. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Selvbildet Del 1

7. Novem­ber 2018

I denne episo­den starter Andreas sin serie om selv­bildet. Han snakker blant annet om hvor­for han kaller selv­bildet for ver­dens vik­tig­ste bilde og hvor­dan vi ser oss selv påvirk­er hvor­dan vi nav­iger­er i livet. — Send in a voice mes­sage: https://ancho…