Samtale med Trygve Skaug

31. Octo­ber 2018

I denne sam­tal­en med artist og poet, Trygve Skaug, snakker vi blant annet om håp. Og poe­si. Og skriv­ing. Og det å mestre det å ikke alltid mestre alt. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Jeg kommer med bagasje

23. Octo­ber 2018

I denne episo­den snakker Andreas blant annet om bagas­jen vi bær­er med oss i livet. Og hvem snakker vi med om de tin­gene vi ikke snakker med noen om? — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Samtale med Samuel Massie

17. Octo­ber 2018

I denne sam­tal­en snakker jeg med den even­tyrlige Samuel Massie. Vi snakker om mye..! Blant annet rotløshet, mestring, skole og beste­far. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Dårlig sikt er bare midlertidig

9. Octo­ber 2018

I denne episo­den snakker Andreas blan­et annet om peri­o­dene i livet hvor man ikke ser lenger hvor veien går. Og litt om sin første bil. Og om det å være men­neske. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Hvordan ville livet ditt sett ut om du fikk bestemme?

3. Octo­ber 2018

I denne episo­den snakker Andreas blant annet om det å komme seg videre i livet. Om endring, valg og det å sette en strek for ting. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Samtale med Marthe Valle

25. Sep­tem­ber 2018

I denne sam­tal­en med Marthe Valle snakker vi blant annet om uro og hvor­for det er vanske­lig å møte det vanske­lige. Og om hennes nye plate. Og om suk­sess. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Møt psykolog Trond Edvard Haukedal

18. Sep­tem­ber 2018

I denne episo­den får du møte psykolog, for­fat­ter og fore­dragsh­old­er, Trond Edvard Haukedal. Vi snakker sam­men om blant annet hvor­dan du kan føle deg god nok i en tid med mye krav og for­vent­ning. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach…

TIdsklemme vs. Tidslomme

11. Sep­tem­ber 2018

I denne episo­den får du høre mer om blant annet: Hvor­for fyller vi kalen­deren vår full? Er tid­sklem­men bare en klis­je? Hvor­dan skaffe seg flere tid­slom­mer i hverda­gen? — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Av og til har jeg et veldig spennende A4 liv

4. Sep­tem­ber 2018

I denne episo­den får du høre mer om blant annet: Hvor­for vi trenger å snakke opp det ord­niære hverdagslivet Det livet som ikke er i sosiale medi­er Mening i hverda­gen — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Møt Anders Waage Nilsen

27. August 2018

I denne sam­tal­en med grün­der, tenker og skran­gletrom­mis Anders Waage Nilsen får du blant annet høre mer om: Kan grün­der­skap læres eller er det et med­født tal­ent? Bør man fryk­te for fremti­den, eller er det grunn til å være opti­mistisk? Hva bør man ha i ba…