Sett i gang!

27. August 2018

Noen ganger går vi med tanker og ideer som vi vet at vi behøverå gjøre. I denne episo­den får du høre med om blant annet: Hva er det som hold­er meg igjen fra å starte Bal­ansen mel­lom å ta kon­troll og slippe kon­troll Det vil mest sannsyn­lig ikke gå som…

Livet kommer ikke med fornøydhetsgaranti

27. August 2018

I denne epsio­den får du blant høre mer om : Hva er Anti­coach pod­cas­ten? Må livet føles som et endeløst mara­ton? Hvor­dan være fornøyd under­veis? Hvor­for begren­sninger er et gode. Spørsmål og inn­spill, send e‑post til hei@anticoach.no — Send in a voic…