Gordon Andersen om jobben som krimjournalist i VG

1. July 2020

I dagens episode snakker Andreas med krimjour­nal­ist i VG, Gor­don Ander­sen. Han har de siste årene job­bet med sak­er som 22.juli-saken, Rune Øygard-sak­en, Eirik Jensen-sak­en og ikke minst Løren­skog- forsvin­nin­gen. Jeg lur­er blant annet på hvor­for han valgt…

Sondre Haug om oppveksten, musikken, psykisk helse og kreft

25. June 2020

I dagens episode har Andreas besøk av Son­dre Haug. Norges beste hard­core vokalist (Sec­tar­i­an Love og Social Sui­cide). Son­dre forteller ærlig om hvor­dan det har vært å leve med diag­noser som ADHD, angst og OCD. Og om hvor­for 2020 er det beste året i livet…

Sommer, el-bil og holdninger

18. June 2020

I dagens episode snakker Andreas om hvor­for han er så fornøyd med at det ikke er mulig å bestille seg syden­ferie i som­mer. Også snakker han om sin nye el-bil. I til­legg får du høre et fan­tastisk klipp av anti-rasisme aktivis­ten Jane Elliot.  Send e‑post …

Trygve Skaug om selvtillit og nye perspektiver i koronaperioden

11. June 2020

I dagens episode snakker Andreas med Trygve Skaug. Artis­ten og for­fat­teren som de siste årene har tatt Norge med storm med sine kloke og mange ganger trøs­tende ord. Vi snakker blant annet om selvtil­lit. Om vi noen ganger blir litt lurt i møte med hverand…

Holdninger (monolog)

3. June 2020

I dagens episode snakker Andreas (litt engas­jert og oppgitt) om hold­ninger. Litt for­di det rett og slett kok­er i ver­den. I denne monolo­gen dri­ver Andreas litt høyt­tenkn­ing rundt til­standen i USA (omg — uten å være USA ekspert), men også om hva vi står i …

Samtale: Bjørn Myreze

28. May 2020

I dagens episode får du møte mediegrün­deren Bjørn Myreze. En hard­tar­bei­dende og dyk­tig fyr som har klart kun­st­stykket å lande avtaler for sitt bergens­baserte fir­ma Myreze, med blant annet TV-sel­skapet Al Ara­biya i Dubai (ver­dens fjerde største tv selskap…

Intensjoner og prioriteringer

19. May 2020

I dagens episode snakker Andreas om inten­sjon­er og pri­or­i­teringer. Om (den tre år lange) peri­o­den han var støt­temedlem på et tren­ingssen­ter. Også må vi snakke to min­ut­ter om 17.mai. Send inn spørsmål til hei@anticoach.no 

Når en dør lukker seg

14. May 2020

I dagens episode snakker Andreas blant annet om at skolen endelig er i gang igjen. Og om den fan­tastiske låten om Cay­man Islands. Og nye muligheter som dukker opp når dør­er lukker seg. Send spørsmål og inn­spill inn til hei@anticoach.no og følg podcasten …

Du kan alltid gjøre som alle andre seinere

5. May 2020

Det kan ta på å stå i stor­men. I dagens episode reflek­ter­er Andreas litt rundt hva han selv har tenkt de siste ukene om sin egen busi­ness nå når markedet har endret seg. Og om hvor­for han har val­gt å bli stående og jobbe videre med pros­jek­tene. — Se…

I dag snakker jeg med Per Olav Søvberg

23. April 2020

Frilans styl­ist og fotograf Per Olav Sølvberg er på besøk. Vi snakker blant annet om de store bølgeda­lene vi opplever i disse dager. Om hvor­dan han. pro­duser­er nye ideer. Også mente han at over­skriften på dagens episode skulle være “ta deg sam­men”. Også …