Du må nesten ingenting

6. Jan­u­ary 2020

Om du hadde laget deg en liste med ting du gjør for­di du tenker du bør, hvor lang ville den lis­ten bli? I dagens episode snakker Andreas om de tin­gene vi gjør som vi egentlig ikke må. For vi MÅ nesten ingent­ing. Stress i hverda­gen er gjerne knyt­tet til a…

Husk å snakke TIL noen

31. Decem­ber 2019

Årets siste episode! I dag snakker Andreas om det å snakke til folk. Om sam­men­hen­gen mel­lom det å bry seg og det å være brysom. Tusen takk til alle lyt­tere gjen­nom hele 2019! Høres og sees igjen i 2020 🙂 Episo­dene er også tilgjen­gelig på YouTube. Husk å…

Hvordan motivere barn og unge

20. Decem­ber 2019

Hvor­dan moti­vere barn og unge? Det finnes mange svar til dette spørsmålet, men i denne episo­den snakker Andreas om to konkrete ting å være bevisst på i møte med barn, unge og moti­vasjon. Episo­dene er også tilgjen­gelig på YouTube. Husk å følge @anticoachp…

Samtale med helsesykepleier Anne Marie Ulvolden

18. Decem­ber 2019

I dagens episode møter Andreas helsesyke­pleier, Anne Marie Ulvold­en til sam­tale. Vi snakker blant annet om ung­dom og psykisk helse. Og om åpen­het. Og om det “van­lige” livet blir psyke­lig­gjort? Episo­dene er også tilgjen­gelig på YouTube. Husk å følge @anti…

Husk å hvile!

16. Decem­ber 2019

Når vi snakker om hvile tenker vi fort på det å legge seg på sofaen og la krop­pen få en pause. Vik­tig. Men i denne episo­den snakker Andreas om hvor­dan sje­len vår trenger hvile i en hek­tisk hverdag. Husk å følge @anticoachpodcasten på Insta­gram og Faceboo…

Episode nr 100!

13. Decem­ber 2019

Folkens! En mile­stone I Anti­coach pod­cast uni­ver­set, Episode num­mer 100! På litt over ett år har det blitt hun­dre episoder. I til­legg fil­met og tilgjen­gelig på YouTube. Dette er bare beg­yn­nelsen! Husk å følge @anticoachpodcasten på Insta­gram og Facebook.…

I dag snakker vi om julen

12. Decem­ber 2019

I dagens episode snakker vi om julen. Gaver, for­vent­ning, stress og skuf­felser. Eller han­dler det om fel­lesskapet, fyr i peisen og det å spise sam­men? Uansett, julen nærmer seg og vi må snakke litt om det. Husk å følge @anticoachpodcasten på Ins­ta. Har d…

Hva med 2020?

11. Decem­ber 2019

La oss droppe å snakke om forsett og floskler. Men la oss snakke om neste år og ikke minst året som straks er over. Husk å følge @anticoachpodcasten på Ins­ta. Har du spørsmål eller inn­spill? Send e‑post til podcast@anticoach.no — Send in a voice mes…

Hva om vi allerede har det vi leter etter?

10. Decem­ber 2019

Hva om vi snur på tanken om at vi enda ikke har nok kunnskap, erfar­ing, penger, ideer til å sette i gang? At vi i stedet tenker at jeg har allerede det jeg trenger til å gå i gang. Av og til lager vi oss grun­ner til å utsette prosjekter…

Samtale med Bård Norheim og Joar Haga

9. Decem­ber 2019

NERDALERT! I denne episo­den møter jeg Bård Norheim og Joar Hage, for­fat­terne av boken “The four speech­es every leader har to know”. Vi snakker selvsagt om formidling og taler. Og poli­tikk. Og om det å formi­dle gode og tro­verdi­ge bud­skap. Husk å følge @an…