Hva med resten av verden, utviklingsminister Dag Inge Ulstein?

Coronaviruset har satt Norge ut av spill for en periode. Men med oljepenger, et godt helsevesen og bra trøkk på fiberlinjen klarer vi å holde noenlunde liv i både skole og arbeid. Men hva med utviklingslandene? Der hvor det skorter på reint vann og krisepakker, hvordan preger viruset denne delen av verden? I dagens episode snakker jeg med utviklingsminister Dag Inge Ulstein om nettopp dette.

Send in a voice message: https://anchor.fm/anticoach/message