Jeg må lese mer bøker

Andreas snakker om sin litt over snit­tet hang til å lese nyheter, og har sam­tidig innsett at han leser for lite bøk­er. Der­for er pla­nen å lese én bok i måne­den. Også snakker han om at pod­cas­ten nå kom­mer to dager i uken, mandager og torsdager.

Episo­den er gjort i samar­beid Bergen lydstudio.


See acast.com/privacy for pri­va­cy and opt-out information.