Psykisk helse på jobben fortsettelse

22. Octo­ber 2019

Hvilken kul­tur skaper vi på arbei­d­splassen? Hvor mye, eventuelt hvor lite skal egentlig til for å gjøre temaet psykisk helse litt van­ligere å håndtere på arbei­d­splassen? — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Psykisk helse på jobben

21. Octo­ber 2019

Endelig har psykisk helse blitt et van­lig tema blant unge. Men hva med oss vok­sne? Hva med arbei­d­splassen? Enda er det et stykke unna å få almin­nelig­gjort at vi er men­nesker, ikke pro­duk­sjon­sro­bot­er uten følelser. La oss snakke mer om psykisk helse på ar…

Fra ide til virkelighet — en samtale med gründer Anders Waage Nilsen

18. Octo­ber 2019

En ide er bare en ide helt til den er satt ut i livet. Og hvor­dan gå fra ide til virke­lighet? I denne episo­den snakker Andreas med seriegrün­der Anders Waage Nilsen om dette. Og om raushet. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/messa…

Møte veggen?

17. Octo­ber 2019

Hva gjør vi for å unngå å møte veg­gen? Eller hva gjør vi når vi har møtt den? I denne episo­den snakker Andreas om det vik­tig­ste verk­tøyet han har for sin del i møte med dette spørsmålet. Håper du set­ter pris på episo­den. — Send in a voice mes­sage: h…

The Human Project — møt Jimmy Westerheim

16. Octo­ber 2019

Er det mulig å være norsk og bygge en glob­al nett­side som fore­byg­ger men­tal helse? I denne episo­den får du møte grunn­leg­ger av The Human Aspect, Jim­my West­er­heim. I 2016 startet han rett og slett et livser­far­ings­bib­liotek på nett som i dag har brukere i …

Formidling

15. Octo­ber 2019

I snart 20 år har Andreas job­bet med formidling til unge folk. På ulike plat­tformer. I denne episo­den snakker Andreas om hvor­dan han tenker om de ulike plat­tformene han bruk­er. Og hvor­dan du kan finne ut hvilke kanaler du tenker er best for det du ønsker…

Hvor kan du kutte?

14. Octo­ber 2019

Mange har ideer og drøm­mer om å gjøre ting. Men det koster. Kan­skje må man ta til takke med en litt enklere livsstil en peri­ode for å teste og gjen­nom­føre ideene man har. Og da blir spørsmålet: hvor kan man kutte? — Send in a voice mes­sage: https://…

La oss snakke

11. Octo­ber 2019

Fysisk og psykisk helse. Bare en av disse to er nor­malt å prate åpent om. Hvor­for? I denne episo­den snakker Andreas om det å snakke om det. Og gjerne spe­sielt gut­ter og menn. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Snakker med Kristian Vaage om gaming

10. Octo­ber 2019

Har du peil­ing på gam­ing? Ikke? I dagens episode snakker jeg med Kris­t­ian Vaage som har vært med å arran­gere LAN i en årrekke. Vi snakker blant annet om hvor­for det er bra å game. Hvor­dan det har endret seg drastisk med hvem som gamer. Og at det blir sta…

Hva legger du igjen?

9. Octo­ber 2019

Jeg har tro på folk. Kan­skje er det der­for jeg er litt aller­gisk mot neg­a­tivitet. Hva vi leg­ger igjen i møte med hveran­dre er alt annet enn lik­egyldig: det betyr ENORMT mye. Håper du set­ter pris på denne episo­den. — Send in a voice mes­sage: https://…