Et Antifest Del 1

8. May 2019

I denne episo­den forteller Andreas om hvor­for han skrev tek­sten som han har kalt antifest. Han leser gjen­nom og kom­menter­er tek­sten i pod­cas­ten. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Ting jeg må gjøre for å få puste

24. April 2019

I denne episo­den snakker Andreas om de tin­gene som vi trenger for å få tilbake pusten og senke pulsen litt. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Spør Anticoach: Du spør | Anticoach svarer

10. April 2019

I denne episo­den svar­er Andreas på spørsmålet, hvor­dan leve med sor­gen som en oppvekst med omsorgssvikt har gitt? — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Å eie historien

3. April 2019

I denne episo­den snakker Andreas om å eie his­to­rien sin. Også de vanske­lige his­to­riene. De vi veg­r­er oss for å fortelle til andre. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Samtale med Kristin Oudmayer om mobbing

27. March 2019

I denne sam­tal­en med Kristin Oud­may­er snakker vi om mob­bing. Vi snakker blant annet om hva er egentlig mob­bing? Hvilke tegn bør vi se etter hos barn for å legge merke til om de bli mob­bet? Hva med den som mob­ber? Hvor­dan fore­bygge? — Send in a voice…

Ingenting

20. March 2019

I denne episo­den snakker Andreas blant annet om at ingent­ing er bare ingent­ing. Og vik­tigheten av å koble ut med jevne mel­lom­rom. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Tenk stort. Om lite.

6. March 2019

I denne episo­den snakker Andreas om drøm­mer. Og ideer. De tin­gene som ikke er noe før de har blitt testet. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Samtale med Geir Ove Eide i LEVE

27. Feb­ru­ary 2019

I denne sam­tal­en får du møte Geir Ove Eide som job­ber i lands­forenin­gen LEVE. En organ­isas­jon for etter­lat­te ved selv­mord. Vi snakker blant annet om hvor­dan vi best mulig kan støtte og hjelpe etter­lat­te ved selv­mord. — Send in a voice mes­sage: https…

Når vi mister perspektivet

20. Feb­ru­ary 2019

I denne episo­den snakker Andreas om det å miste per­spek­tivet og kjenne på motløsheten. Han del­er tre tanker om hvor­dan finne ret­ning igjen når motløsheten har slått inn. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message

Jeg er ikke der — lenger

30. Jan­u­ary 2019

I denne episo­den snakker Andreas om relasjon­er. Om relasjon­er som tar slutt. Og om hvor­dan forholde seg til men­nesker som forsvin­ner ut av livet. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm/anticoach/message