Hva kommer først? Hvem du er eller hva du gjør?

15. Feb­ru­ary 2021

I dagens episode snakker Andreas om vesens­forskjellen ved å ikke gjøre ting for å bli noen, men gjøre ting for­di vi er noen. Hvem du er bør danne grunnlaget for hva du gjør. Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen Lydstudio

Stol litt mer på deg selv

8. Feb­ru­ary 2021

Vi overøs­es av ekspertråd på alle livets områder i alle kanaler. Men, gjør det oss egentlig tryg­gere? Før­er det egentlig til at vi stol­er min­dre på oss selv ved at vi stadig må sjekke inn hos ekspertråd på ulike områder av livet?  Episo­den er gjort i sam…

Det finnes alltid flere veier å gå

1. Feb­ru­ary 2021

Hva gjør vi når planene våre går i vasken? Når det vi så for oss ikke ble noe av likev­el og vi sit­ter igjen med en følelse av å ha feilet? Da er det fint at det alltid finnes flere veier å gå.  Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen…

Slipp kontrollen. Litt oftere.

25. Jan­u­ary 2021

I denne episo­den snakker Andreas om kon­troll. Om det å våge å slippe kon­trollen litt oftere. Spe­sielt på de tin­gene vi prøver å ha kon­troll på men som egentlig er uten­for hva vi kan styre.  Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen Lydstudio

Ytringsfrihet og selvbeherskelse

18. Jan­u­ary 2021

I dagens episo­den snakker Andreas om ytrings­fri­het. Og selvbe­herskelse. For hva skjer når evnen til å beherske seg selv i mening­sutvek­slin­gen forsvin­ner? Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen lydstudio.

Fortell

10. Jan­u­ary 2021

I årets første episode snakker Andreas om hverdagshis­to­riene mange av oss drass­er på, og hvor­dan vi kan legge til rette for at his­to­ri­er blir satt ord på. Et enkelt ord som “fortell” byr opp til sam­tale, og er noe vi alle kan gjøre. Episo­den er gjort i s…

Med ønske om en god (nok) jul

23. Decem­ber 2020

I årets siste pod­cas­triepisode ser Andreas litt tilbake på året som har gått. Det har blitt laget 54 pod­castepisoder og et kobbel av glim­rende gjester har vært innom. Også må vi alle få kjenne på en god nok jul i år! Episo­den er gjort i samar­beid med Ber…

Jul og YouTube

14. Decem­ber 2020

Jeg har aldri noen sinne brukt så mange timer på YouTube som i år. Men jeg har blitt klokere. Jeg lært nye ting av flinke folk som snekr­er sam­men glim­rende tuto­ri­als om ting man behøver å lære. Også må vi snakke om julen. Om det å bestemme seg litt på…

Trygve Skaug om karrieren, poesien og psykisk helse (repost)

7. Decem­ber 2020

I denne episo­den snakker Andreas med låt­skriv­er, artist og poet, Trygve Skaug. I en trapp i Grieghallen i Bergen snakker vi blant annet om musikkar­ri­eren, det å være borte fra hjemme, poe­sien, sce­neskrekk og en del andre ting. Episo­den ble først sendt 31…

Husk å sette pris på deg selv også

30. Novem­ber 2020

Å kunne sette pris på seg selv er kjer­nen i en god selvfølelse. Vi er ofte flinke til å vise de vi har rundt oss at vi set­ter pris på dem, men å sette pris på seg selv kan noen ganger være vanske­lig. I dagens episode snakker vi om egenverdi…