Jeg er bekymret for ungdommene våre

23. Novem­ber 2020

I dagens episode må jeg dele en bekym­ring. Kon­sekvensene av Covid-19 tre­f­fer også ung­dommene våre. Jeg tror det er vik­tigere enn noen gang at vi som vok­sne føl­ger med i timen nå og kom­mer tet­tere på de unge. Slik at det ikke vokser frem miljøer med rus o…

Hva har vært bra i 2020?

16. Novem­ber 2020

2020 skriv­er seg ikke inn i his­to­rien som et hur­ra-år på noen måte. Det har vært et spe­sielt og krevende år. Men, har det også skjedd bra ting dette året? I dagens episode park­er­er vi Trump og Covid-19 og snakker om det som har vært bra. Episo­den er gjor…

Ikke grav deg ned

12. Novem­ber 2020

Vi er inne i runde to av pan­demien, og mange går gjen­nom tøffe tak både pri­vat og på jobb. I dagens episode snakker Andreas om at det finnes lys i tun­ne­len. At vi ikke må grave oss ned.  Følg Andreas i sosiale medier:Instagram — @andreasgravdalFacebook -…

Marthe Valle om psykisk helse i koronaperioden

9. Novem­ber 2020

Stor stas å ha Marthe Valle tilbake på pod­cas­ten igjen. Med på tele­fon fra fly­to­get i Oslo snakker jeg med Marthe om blant annet hvor­dan pan­demien påvirk­er oss psykisk. Og blir vik­tigheten av psykisk helse under­kom­mu­nis­ert i alle de fysiske restriksjonen…

Hvorfor vi burde si takk litt oftere

5. Novem­ber 2020

I dagens episo­den snakker Andreas om takknem­lighet og et nytt fam­i­lier­ituale som fam­i­lien Grav­dal har inn­ført denne måne­den. Også snakker vi om forskn­ing som vis­er hvor lenge en lot­tomil­lionær kjen­ner på lykke­følelsen etter å ha vun­net. Episo­den er gjort…

Psykolog Trond Haukedal om “god nok” følelsen (repost)

2. Novem­ber 2020

I denne episo­den snakker jeg med psykolog Trond Haukedal om hvor­dan finne “god nok” følelsen i en hek­tisk hverdag med mye krav og for­vent­ninger. Episo­den ble først pub­lis­ert 18.sept 2018.

Skryt av folk mens du kan

26. Octo­ber 2020

Vi skry­ter for lite av hveran­dre. Alt­så, det vil si vi tenker gjerne de fine tin­gene om andre, men så stop­per det der. I dagens episode snakker Andreas om skryt. At vi rett og slett må skryte oftere av hveran­dre. Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen.

Langsiktighet, en undervurdert suksessfaktor

22. Octo­ber 2020

Langsik­tighet stjel­er aldri over­skriftene. Det er for kjedelig. Vi vil ha korte og raske opp­da­teringer på det meste. Men er evnen til å tenke langsik­tig en under­vur­dert suk­sess­fak­tor? Være seg om vi snakker om bar­na våre, par­forhold­et eller jobben så er …

Jeg må lese mer bøker

19. Octo­ber 2020

Andreas snakker om sin litt over snit­tet hang til å lese nyheter, og har sam­tidig innsett at han leser for lite bøk­er. Der­for er pla­nen å lese én bok i måne­den. Også snakker han om at pod­cas­ten nå kom­mer to dager i uken, mandager og torsdager.Episoden e.

Vær mer brysom

14. Octo­ber 2020

I dagens episode snakker Andreas Ver­dens­da­gen for psykisk helse. At vi alle er mer enn bare det vi ser. Om det å bry seg og det å være brysom. Ikke glem at å bry seg innehold­er et snev av brysom. Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen lydstudio.