Psykolog Trond Haukedal om «god nok» følelsen (repost)