Skryt av folk mens du kan

Vi skry­ter for lite av hveran­dre. Alt­så, det vil si vi tenker gjerne de fine tin­gene om andre, men så stop­per det der. I dagens episode snakker Andreas om skryt. At vi rett og slett må skryte oftere av hverandre. 

Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen lydstudio. 


See acast.com/privacy for pri­va­cy and opt-out information.