Det er lov å være redd

21. April 2020

Fem uker med unntak­stil­stander gjør noe med oss. Men er det lov å være redd? Er det lov å være litt usikker når sam­fun­net nå sak­te og litt usikkert åpn­er opp igjen? Har du spørsmål eller inn­spill, e‑post til podcast@anticoach.no — Send in a voice me…

Ikke vær effektiv

14. April 2020

I dagens episode snakker Andreas om utfor­drin­gen det er å ikke kunne være like pro­duk­tiv og effek­tiv som man nor­malt sett ville vært. Kan­skje sier det litt om hvor krevende det er å holde livet noen lunde i tøy­lene i disse dager. Spørsmål eller tips — se…

De sårbare barna

9. April 2020

I dagens episode snakker Andreas med Guro Ram­søy — Halle om de sår­bare bar­na. Hun job­ber ved Bup i Oslo. Hvor­dan er denne spe­sielle tiden for dem? Hvor­dan kan vi som lokalsam­funn være tilst­ede for de bar­na som kan­skje trenger det mest? — Send in a v…

Plan og panikk

7. April 2020

I dagens episode snakker Andreas om panikken som opp­står når planene våre går i vasken. Om en ver­den som har endret seg og hva det kan bety av muligheter. Følg anti­coach­pod­cas­ten på face­book og insta­gram. — Send in a voice mes­sage: https://anchor.fm…

Hva med resten av verden, utviklingsminister Dag Inge Ulstein?

3. April 2020

Coro­n­aviruset har satt Norge ut av spill for en peri­ode. Men med oljepenger, et godt hel­sevesen og bra trøkk på fiber­lin­jen klar­er vi å holde noen­lunde liv i både skole og arbeid. Men hva med utviklings­lan­dene? Der hvor det sko­rter på reint vann og krise…

Hva savner du mest?

31. March 2020

Etter snart tre uker med unntak­stil­stander, hva savn­er du mest? Skol­er, restau­ran­ter, cafeer, kino og teater — alt er stengt. Når vi er avskåret fra livet vi er vant med, hva er det vi kjen­ner at vi savn­er? Og, vil det gjøre noe med hvor­dan vi vil priori…

Hjemmesituasjonen — En samtale med psykolog Marie Midtsund

26. March 2020

I dagens episode snakker Andreas og psykologspe­sial­ist Marie Midt­sund sam­men om hjemme­si­tu­asjo­nen rundt om i de mange hjem. Hvor­dan håndtere hverdagskaos, usikker­het, red­sel, hjemmeskole osv… Lyst å støtte pod­cas­ten? Vipps til 46755. — Send in a v…

Et møte med meg selv

23. March 2020

I dagens episode snakker Andreas om det mange av oss gjør i disse dager — møter oss selv. Når ham­ster­hjulet stop­per opp og vi ikke har noe annet valg enn å møte oss selv, hva skjer da? Selv om vi lengter tilbake til den van­lige hverda­gen er kan­skje denne…

Hvordan ta vare på vår mentale helse

22. March 2020

I denne episo­den snakker vi om men­tal helse. Eller kan­skje mer men­tal hygiene disse dager med Coro­n­avirus her­jende. Jeg har med meg psykolog Trond Haukedal på tele­fon for å høre hans tanker om dette. Lyst å støtte pod­cas­ten? Vipps til 46755. — Send …

Hvordan takle skolehverdagen hjemme?

18. March 2020

I denne episo­den som ble streamet live på face­book, snakker jeg med rek­tor ved Davin­ci Montes­soriskole, Ragn­hild Sølvberg. Hvor­dan tak­ler vi dagene hjemme på en god måte med barn og skole? Følg Anti­coach­pod­cas­ten på face­book og få med deg livestream. –…