Hvordan takler vi det når barna våre har gjort noe dumt?

Når vi oppdager at bar­na våre gjør eller har gjort noe vi men­er er ganske ille, hvor­dan tak­ler vi det? De episo­dene vi ikke nød­vendigvis tak­ler på strak arm, men som krev­er at vi leit­er godt i verk­tøykassen som forel­dre. I dagens episode snakker Andreas om hvor­dan håndtere slike situ­asjon­er (ideelt sett) men som vi ofte mis­lykkes med. 

Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen Lydstudio. 


See acast.com/privacy for pri­va­cy and opt-out information.