Hvordan finne mening i hverdagen

Etter å ha job­bet med folk og formidling hele mitt vok­sne liv, så er det mange ganger jeg har hørt at folk si: det virk­er så menings­fylt det du job­ber med. Men hva er det som gjør at vi kat­e­goris­er­er noe som mer menings­fylt enn andre ting? Min pås­tand er at det kan være like menings­fylt å dri­ve butikk på hjør­net som å jobbe i Leg­er uten grenser. 

Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen Lydstudio.


See acast.com/privacy for pri­va­cy and opt-out information.