Behovet for større kreativt rom

10. May 2021

I dagens episode er det litt info som gjelder. Ny nett­side, ny pod­cast osv.. Og behovet for et større kreativitet rom i hverda­gen. Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen Lyd­stu­dio. See acast.com/privacy for pri­va­cy and opt-out information.

Det er ikke bare lett å være far

3. May 2021

La oss bare si det som det er, det er ikke enkelt å være forelder. Alt­så, det er ikke raket­tforskn­ing som kreves for jobben, men det er vanske­lig. Og krevende. Selvsagt er det kjekt, men det er ikke det vi skal snakke om i dag. I dag snakker jeg…

40-åring, redningsaksjon og forbudte gatenavn i Bergen

26. April 2021

I dagens episode snakker Andreas om det fak­tum at han bikker 40 år. Er livet over? Er det nå man får led­dgikt? I til­legg så er han innom red­ningsak­sjo­nen på Sotra­broen og ikke minst for­budet mot mannlige gate­navn i Bergen.Episoden er gjort i samar­beid med Bergen Lyd­stu­dio. See acast.com/privacy…

Jeg tror vi bare begynner

19. April 2021

Noen ganger ven­ter vi på et eller annet startsig­nal før vi føler vi kan sette i gang. At det er noen som skal si: nå kan du gå i gang. Som oftest kom­mer det aldri noe klarsig­nal. Kan­skje for­di klarsig­nalet er der hele tiden. Det er bare å begynne.Episoden…

Norges mørkeste stemme, koronatest og påsken oppsummert

12. April 2021

Kjør­er en litt lett pod­start etter påsken og svinger innom koronat­esten som jeg måtte ta her om dagen. Også snakker jeg om det fak­tum at jeg får den mørkeste stem­men når jeg er forkjølet. Som sagt, en litt lett start. See acast.com/privacy for pri­va­cy and opt-out information.

Christoffer Schjelderup om Stand Up, økonomi, greven og ca tusen andre ting

29. March 2021

Stand Up komik­er, Christof­fer Schjelderup gjester Anti­coach pod­cas­ten. Og som seg hør og bør dekker vi da et vidt spek­ter av tema. Økono­mi. Lagunen. Greven. Hvem er vit­tig i Norge? Og kan man tulle med alt? Episo­den er gjort i samar­beid med Bergen lydst.

Å bare følge strømmen tar deg garantert av gårde, men ikke nødvendigvis dit du vil

22. March 2021

I dagens episode snakker Andreas om hva det kan innebære å gå den veien man ønsker. At strøm­men vi føl­ger ikke nød­vendigvis tar oss dit vi ønsker oss.

Vi trenger noe å tro på. Og vi trenger noen som tror på oss.

15. March 2021

Hva er pulss­la­gene i et men­neske som beveg­er seg fre­mover i livet? Å ha noe å tro på, og noen som tror på deg. I dagens episode snakker Andreas om disse to vik­tige fak­torene som tid­vis kan glim­re med sitt fravær.Episoden er gjort i samar­beid med Bergen .

En dag skal vi si, husker du?

8. March 2021

Tenk på det.. En vakker dag skal vi si, husker du koron­aviruset? Vi kom­mer garan­tert til å huske alle de kjipe tin­gene med viruset. De lange dagene og kveldene hvor det ikke skjed­de så mye, stengte skol­er og hjem­mekon­tor. Men vi kom­mer også til å huske h.

Fredrik Saroea om Datarock karrieren, den ny singelen og verdien av middelmådighet

22. Feb­ru­ary 2021

Fredrik Saroea har ledet Datarock uni­ver­set siden år 2000, og før hel­gen slapp de ny sin­gel, “Video Store”. I denne innhold­srike sam­tal­en forteller Fredrik blant annet om oppvek­sten på Askøy uten­for Bergen, hvor­dan det har vært å holde på med Datarock i .