Marco Elsafadi om toleranse, drivkraft og relasjoner

7. Octo­ber 2020

I dagens episode har jeg besøk av relasjon­shøvdin­gen og tidligere Mesternes mester, Mar­co Elsafa­di. Hele sitt vok­sne liv har han job­bet med både unge og vok­sne, og spe­sielt engas­jert seg i fore­byg­ging av uten­forskap. Jeg lur­er blant annet på hva som er d…

Morten Tungesvik om Michelin stjernen, kokkelivet og avholdsstandpunktet

23. Sep­tem­ber 2020

I dagens episode snakker jeg med Morten Tungesvik. I til­legg til å være en veldig fin fyr er han også kokk og medeier i restau­ran­ten BARE som 17.februar (2020) kunne smykke seg med en Miche­lin stjerne. Vi snakker selvsagt om hvor­dan det er å være første …

Du skal ikke tåle alt du tåler

16. Sep­tem­ber 2020

Det er bra å være tol­er­ant, raus og forståelses­full. Men enkelte ganger er det vik­tig å gi beskjed og sette grenser. I dagens episode forteller Andreas om da han i en alder av 24 år lev­erte sin opp­sigelse til sje­fen pga blant annet elendig arbeidskultur …

Planleggingsdag, Me time og Antibac

9. Sep­tem­ber 2020

Med fare for å hisse på seg lær­er­standen så lur­er han på om det egentlig er nød­vendig å kjøre plan­leg­gings­dag allerede tre uker etter at skolen har startet? Også dette sleipe ordet “me time”. Vi har for mye “me time” i Norge. Og hvilke prefer­anser har An…

Neste kapittel

2. Sep­tem­ber 2020

I dagens episode snakker Andreas om disse definerende øye­b­likkene i livet som blir til nye kapitler. Før og etter øye­b­likkene som for eks. da man fikk barn. Eller da man mis­tet jobben. Eller da covid-19 skjed­de. Hva og hvem er med på å gi oss perspektiv .

Det letter utover dagen

26. August 2020

Noen våkn­er om mor­ge­nen til men­talt sol­skinn. Andre kan våkne og oppleve at det er men­talt over­skyet. Andreas havn­er ofte i siste kat­e­gori, mens konen hans ofte våkn­er til sol­skinn. I dagens episode snakker Andreas om dette og om hvor­dan han forhold­er se.

Sommeren oppsummert, to års jubileum og Petter Northug

19. August 2020

Som­meren er over og Andreas kjør­er en liten opp­sum­mer­ing av årets COVID som­mer. Denne høsten er det to år siden Anti­coach pod­cas­ten ble lansert. I til­legg kan du høre hvor­for Andreas men­er folk må roe seg med Pet­ter Northug. Episo­den er gjort i samarbeid…

Doddo om musikken, bøkene og Brann. Og mye annet.

13. August 2020

I dagens episode har Andreas besøk av artist, for­fat­ter og Brannblog­ger, Dod­do. Han beg­y­nte å blogge om Brann i Bergens Tidende før bloggene ble rosa. Han vant spelle­mannsprisen i 2018 med sitt første soloal­bum og har gitt ut seks bøk­er. Vi snakker selvs…

Jeg har kjøpt meg munnbind

9. July 2020

Nye restrik­sjon­er. Og vi her på Bjer­get tar nok et tak. Jeg har uansett kjøpt meg en ti-pakn­ing med munnbind for første gang i livet. Må innrømme at jeg snakker  (litt frus­tr­ert) om kom­mu­nikasjo­nen som lokale og nasjonale myn­digheter har rundt pan­demien. Og lur­er også på hvor­for det ikke er…

Forfatter Henning Bergsvåg om skrivevegringen, instapoesi og sin rykende ferske bok

9. July 2020

I dagens episode har Andreas besøk av for­fat­ter og poet, Hen­ning Bergsvåg. Med syv utgivelser på samvit­tigheten (den siste “Dette er ikke et stille sted” som kom ut nå i vår) snakker vi blant annet om hvor­for han IKKE lik­er å skrive. Og om hva han tenker…